Asociacija "Teisinė ir socialinė pagalba"
/

Mes Jums padėsime

Korupcijos prevencija:


Padedame įstaigoms ir organizacijos parengti arba sutvarkome jau turimą privalomą dokumentaciją pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus:

 • Parengiame korupcijos prevencijos programą ir šios programos įgyvendinimo priemonių planą. Kontroliuojame jų vykdymą.
 • Atliekame korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą ir išvados parengimą.
 • Atliekame teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą. 
 • Organizuojame mokymus.
 • Teikiame konsultacijas susijusias su kurupcijos prevencija.

 Viešieji pirkimai: 

Padedame perkančiosioms organizacijoms vykdyti viešuosius pirkimus:

 • Rengiame pirkimo sąlygas ir sutartis.
 • Talpiname pirkimus CVP IS.
 • Atsakome į tiekėjų paklausimus ir pretenzijas.
 • Rengiame atsiliepimus į tiekėjų pareikštus ieškinius bei atstovaujame perkančiąją organizaciją teismuose.

Padedame tiekėjams dalyvauti viešuosiuose pirkimuose:

 • Analizuojame pirkimo sąlygas ir teikiame pastabas.
 • Teikiame dokumentus CVP IS.
 • Rengiame pretenzijas ir ieškinius.
 • Galime atstovauti teismuose.

Teikiame konsultacijas viešųjų pirkimų klausimais.

Kitos paslaugos: 

Padedame fiziniams asmenims santykiuose su:

 • Darbdaviu, įvairiomis valstybinėmis ir savivaldos įstaigomis bei organizacijomis (teikiant prašymus, atsiliepimus, skundus ir pan.).
 • Fizinias asmenimis - skolininkais (veiksmingų pretenzijų parengimas ir pateikimas skolininkams, teisminių dokumentų parengimas ir pateikimas teismui). 

Padedame įstaigoms ir organizacijos parengti arba sutvarkome jau turimus privalomus dokumentus (Taisykles, nuostatus, aprašus ir kt.).