Asociacija "Teisinė ir socialinė pagalba"
/

Mes Jums padėsime

Teisinė informacija

Korupcijos prevencija:

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4DBDE27621A2/AeGwNWRfhL

Lietuvos Respublikos nacionalinė kovos su korupcija 2015-2025 m. programa:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/25c529d0cbcd11e4aaa0e90fce879681

Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 m. programos įgyvendinimo 2015-2019 m. tarpinstitucinis veiklos planas: 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/13fd20601e6e11e586708c6593c243ce

Antikorupcinės aplinkos viešajame sektoriuje kūrimo ir įgyvendinimo vadovas (rengėjas STT):

Vadovas
Vadovas.pdf (5.47MB)
Vadovas
Vadovas.pdf (5.47MB)


Viešieji pirkimai:

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2017-07-01:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b63962122fcb11e79f4996496b137f39?jfwid=-wd7z6gl6o

Pirkimų, atliekamų vandentvarkos,energetikos transporto ir pašto paslaugų srities, perkančiųjų subjektų įstatymas:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f82d89d12fcb11e79f4996496b137f39?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=f39213e2-21fb-4de5-83f4-36d4d7c2dedb

Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas (patvirtintas VPT direktoriaus 2017-06-28 įsakymu Nr. 1S-97):

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a0f25f005ca411e79198ffdb108a3753

Viešųjų pirkimų naujovės nuo 2017-07-01(rengėjas VPT):

http://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/VP_pasikeitimai_27_06_17.pdfVeiklos dokumentai: 

Asociacijos įstatai
Įstatai.pdf (214.91KB)
Asociacijos įstatai
Įstatai.pdf (214.91KB)
Asociacijos nario mokesčio mokėjimo tvarkos aprašas
Tvarka.pdf (49.7KB)
Asociacijos nario mokesčio mokėjimo tvarkos aprašas
Tvarka.pdf (49.7KB)